مرد عصبانی به نظر می رسید این اولین بار بود که برای  پسر دومش به خواستگاری می رفت می گفت دوره زمانِ عوض شده همه قصد کلاهبرداری دارند ... شرط خانواده عروس خانم این است که

اولا : از 350 سکه بهار آزادی مهریه فقط نصف آن عندالاستطاعه باشد ثانیا : در قباله ازدواج نصف مهریه عند الاستطاعه نوشته شود

ثالثا- نصف مهریه عندالمطالبه  را هم داماد نقدا بپردازد تا جهیزیه عروس را تهیه کنند

آقا مگر جهیزیه با داماد است ؟ عرض کردم :

1- اینکه جنابعالی و اقا پسر محترم تان قبول کرده اید مهریه 350 سکه طلا باشد یعنی پذیرفته اید که این مقدار سکه بدهکار هستید و شرعا و قانونا باید بپردازید 2 - شرط عندالمطالبه ماهیت دین را که معلق بر توانایی بدهکار در انجام تعهد یعنی پرداخت دین است تغییر نمی دهد بنابر این چه مهر عندالاستطاعه باشد و چه عندالمطالبه قید  شود مرد تنها در صورتی مکلف به پرداخت است که استطاعت مالی داشته باشد

3 - طبق قانون و شرع جهیزیه جزو نفقه است و تهیه آن به عهده مرد است حالا اگر خانم حاضر شده آن را از محل قسمتی از مهریه خود تهیه کند در حقیقت ایثار کرده !